Onderzoek & Advies Bureau Nederland
Home:

Home:

OAB Nederland is sinds 1980 een onderzoeks- en adviesbureau dat volledig is gericht op onderzoek naar verschillende, en vooral ook beschermde vissoorten. OAB Nederland, voert voor onder andere hengelsportverenigingen, aannemers, gemeentes, particulieren, provincies, waterbeheerders, adviesbureaus en waterschappen visserijkundig onderzoek en afvissingen uit. 

      

Op deze manier proberen wij met het in kaart brengen van de visstand, bij te dragen aan het behouden van een gezonde visstand. Daarnaast verzorgt O.A.B. Nederland de ecologische begeleiding van kleine tot grote projecten. Er is binnen ons bedrijf veel expertise in de ecologische begeleiding bij baggerwerkzaamheden, maai werkzaamheden, de aanleg van waterwerken en tal van andere werkzaamheden.